utorak, 19. studenoga 2013.

Što je COPYRIGHT?

Kako bi se malo educirali o važnosti autorskih prava prenosimo jedan dio iz priručnika Američkog društva medijiskih fotografa. Važno je da zaštitite vaše fotografije od objavljivanja bez pitanja i potpisa a to se vrlo lako može desiti svima koji objavljuju fotografije putem svojih internet stranica. Prava se posebno odnose na plačanje naknade za objavljivanje fotografije tj. naknade za autorsko djelo.

Copyright (pravo na reprodukciju) je pravni temelj na kojem se gradi vaša fotografska djelatnost. On vam daje jedinstveno pravo da odluĉite tko može koristiti djela koje stvorite. Ovi jednostavni naputci promijenit će način na koji vidite svoje fotografije.

Što stvoriš, to posjeduješ.Vaš copyright nastaje automatski kada stvorite originalno djelo.

Osoba ili tvrtka mora imati vašu dozvolu (licencu) da koristi (reproducira) vašadjela u svakom mediju, tiskanom ili elektronskom.Detalji o dozvolama koje izdajete i naĉin izdavanja su objašnjeni na idućim stranicama.

Ne morate registrirati svoj rad pri Zavodu za intelektualno vlasništvo kako bi imali copyright.Doduše, pravna zaštita je umanjena ako vaše fotografije nisu registrirane. To često puta može značiti manje prihode.

Vaše ime i/ili copyright simbol ne moraju se pojaviti na ili pored vašeg rada kako
bi imali copyright zaštitu.Postoje praktični poslovni razlozi za označavanje vaših djela, ali ne gubite vaša prava ako je oznaka maknuta ili nikada nije postavljena

Iznimke iz ovih copyright činjenica:
Ugovori o radu

vrlo često kod stalno zaposlenih fotografa ili drugih ugovora koji u sebi
sadržavaju odredbu da su sva djela nastala za odredjeni projekt (prema uvjetima u ugovoru),
pripadaju naručitelju, a ne autoru djela. Fotografi koji potpišu takve ugovore odriču se prava na te fotografije i bilo kakve buduće prihode od njih.

Prijenos copyright-a

ako potpišete prijenos prava na reprodukciju, odričete se svih prava na odredjene radove navedene u ugovoru. Tada, bez dozvole novog vlasnika, uopće ne smijete pokazivati niti koristiti te fotografije.

Nema komentara:

Objavi komentar