srijeda, 1. travnja 2015.

4.IZLOŽBA FOTOGRAFIJA "ČOVJEK I FOTOAPARAT - 2015"

Organizator: FK ZAGI FOTO

Tema: Č O V J E K I F O T O A P R A T
(osobe, kolege, prijatelji, turisti, snimatelji, fotografi, fotoamateri i svi koji se bave fotografijom a u ruci ili negdje sa sobom drže ili imaju fotoaparat. Samo fotoaparat kao sredstvo neće se uvažiti. Fotoaparat sa čovjekom se smatra tematski obrađena-snimljena fotografija)

SUDIONICI : Na natječaju mogu sudjelovati svi građani koji fotografiraju i koji se bave fotografijom, amateri i profesionalci.

Za sudjelovanje na izložbi ne plaća se kotizaciju. WEB katalog dostaviti će se na e-mail adresu. Diplome i pohvale dodijeliti će se na otvorenju a nepreuzete dostaviti poštom.

Broj fotografija : Svaki autor može sudjelovati sa 4 fotografija – bilo koje tehnike, CB ili u boji. Fotografije smiju biti obrađene u Photoshop-u u okvirima osnovnih načela obrade fotografija. Velike intervencije u fotografijama - design neće se prihvatiti..

Veličina fotografija : Fotografije se šalju u digitalnom obliku, format JPEG ili JPG, kompresije 7 , rezolucija 300dpi, max 5000 pix. po dužoj stranici, fotografije će biti izrađene u formatu 20x30 cm (2:3).

Slanja, veličina i indentifikacija fotografija:
- fotografije se šalju isključivo elektronskim putem – e-mailom na web adresu: covjekifotoaparat@gmail.com , uz fotografije svaki autor mora ispuniti pristupnicu (obrazac-Word document) sa svojim imenom i prezimenom i podatcima o fotografijama
- fotografija moraju biti označene i opisane - naziv fotografije. Svaka fotografija mora imati ime i prezime autora i naziv fotografije
- folder svakog autora nesmije biti veći od 10MB. Popis u Word formatu i fotografije pojedinačno slati na e-mail adresu:
covjekifotoaparat@gmail.com

KALENDAR :
-posljednji dan primanja fotografija e-mailom 07. travnja 2015 24,00
- žiriranje 08. travnja 2015.
- rezultati žiriranja 09. travnaj 2015.
- otvaranje izložbe 9. travnja 2015. 19,00
- izložba otvorena u galeriji Vladimira Horvata 9.4 - 15.4. 2015.
- WEB katalog lipanj 2015.

Nema komentara:

Objavi komentar