srijeda, 21. listopada 2015.

Fotografski natječaj Čovjek i grad

Čovjek i grad

Izašao je čovjek poodavno iz spilje, sagradio prvu kuću, pa njegov susjed napravi drugu, pa još jedan i gle - nije više sam. Umnožiše se i kuće, i ljudi  i brzo jedni pored drugih stvoriše grad. I svi hoće u taj grad. Neimari ga šire, misle i domišljaju, grade grad. Grad je velik i moćan, grad je živ i kompleksan. Grad više nije grad, već on raste i izrasta u velegrad;  polis u metropolis,  a on pak u megapolis.
Ni kuća više nije običan kocka.  I ona se mijenja.  Forma joj je neobična i više podsjeća na uvećanu apstraktnu skulpturu nego na kuću,  a kuća jest.  I tako umnožene kuće kojekakvih oblika i veličina čine grad. Čine taj čudesni grad živim organizmom u koji svi hoće,  a rijetki iz njega odlaze. Grad je suautorstvo i praznik za oči svih umjetničkih praksi.
Grad i čovjek, čovjek i grad povijesno su, sudbinski i egzistencijalno uvezani. Nerazdvojivost  ili sljubljenost je trajna vrijednost čovjeka i grada ma koliko samo naizgled jedan bio mali,  a drugi se od maloga grada odmetnuo do megagrada.
Povijest fotografije kakvu mi danas poznajemo jako je kratka u odnosu na čovjeka i u odnosu na  grad. A opet,  ma koliko je kratka ta povijest,  ona sudbinski bilježi i arhivira ljepotu postojanja, igru  nadmetanja moći i veličine čovjeka i grada.
Cilj ovoga fotografskog natječaja je da propituje odnos toga naizgled malog i izgubljenog  a bezgranično moćnog čovjeka u suodnosu s gradom, pa bio on ili Kastav, ili  Vladivostok, Grenobl, Rijeka, Čačak,  Barcelona, Prnjavor, Singapur, Dubai, grad Grobnik ili pak Hum.
Dakle, realitet čovjeka i grada možete interpretirati s kulturološkoga, povijesnog, socijalnog,  egzistencijalnog ili bilo kojeg drugog aspekta. Pristup temi je potpuno osoban i individualan. 
Želim vam sretno i uspješno sudjelovanje na natječaju.

Borislav Božić, predsjednik Fotokluba Rijeka

Zadnji dan prijema fotografija je 31. listopada u 24:00 sata. Sve pristigle fotografije pregledat će Prosudbeno povjerenstvo Fotokluba Rijeka te odabrati najbolje za izložbu. Od najboljih fotografija Prosudbeno povjerenstvo će izdvojiti fotografije za prvu, drugu i treću nagradu te za diplome i pohvale.
Kotizacija za sudjelovanje na izložbi je 50 kn.

Fotografije se šalju isključivo na: covjekigrad@gmail.com  

Pojedinosti o natječaju na www.fotoklubrijeka.hr


Nema komentara:

Objavi komentar